Brottbenet

Dockan för undervisning och övning i reponering vid brott av lårben och underben

Brottbenet är en docka för undervisning och övning i reponering av brott av lårben och underben. Reponering är tillrättaläggning av benbrott med kraftig felställning, som inte kan övas på en verkligt skadad person.

Ett signalsystem simulerar smärta och underlättar att lära in och träna ett riktigt handhavande vid reponering och fixering av benbrott.

Brottbenets lårbens- och underbensbrott kan låsas med hjälp av en “märgspik” för övning av endera brottet.

Med Brottbenet kan samtidigt lår och underbenbrott övas.

Undervisning material inkluderande manual och videofilm eller DVD finns att köpa.

Brottbenet finns över hela landet i olika vårdskolor, ambulanstjänster, Armén, Röda Korset, Fjällräddning, Pistörutbildare osv.

Enkelt benbrott

Efter lindrigt våld, har ringa mjukdelskada, är utan större felställning och relativt stadigt / stabilt. Det är lätt att ta hand om och kan spjälas / fixeras i befintligt läge, läker snabbt och utan komplikationer. Använd dynan som följer med Qviksplint.

Svårt benbrott

Efter stort våld, medför stor skada i omgivande mjukdelar, är ostadigt / instabilt, vinklat, vridet och förkortat. Det ställer stora krav på omhändertagandet med kunskaper i tillrättaläggning / reponering och spjälning / fixering.

Med hjälp av övningsdockan BROTTBENET lär du dig reponera och fixera med Qviksplint eller annat spjälningsmatrial och stäckskenor.
Ett riktigt akut omhändertagande kan begränsa mjukdelskada så att risken för komplikation, såsom blödning och fettproppbildning minskar, varigenom läkningstiden kan förkortas och invaliditet begränsas.

Undervisning

Undervisning kan ske med BROTTBENET, en docka i naturlig storlek.
Dockans ena ben är försett med ett brott på lårbenet och ett brott på underbenet.
Vardera brottet kan låsas så att övning i omhändertagande kan ske med ett brott i taget.

När brottets “benändar” ligger i kontakt med varandra, aktiveras en ljudsignal. När brottändarna dras isär, bryts signalen. Signalsystemet kan liknas vid smärtan som uppkommer i ett riktigt benbrott. Smärtan lindras då benbrottändarna inte trycker mot varann. Det smärtfria läget skall bibehållas efter spjälning / fixering av brottet. Därför är BROTTBENET, den skadade personen, tyst efter en riktigt genomförd spjälning / fixering med hjälp av Qviksplint.

Våra produkter

Brottbenet

Är en docka för undervisning och övning i reponering av brott av lårben och underben. Brottbenet finns i hela landet.

Till produkten

Qviksplint

Är sträckskenan för benbrott. Den har ett anatomiskt utformat stöd mot bägge sittbensknölarna.

Till produkten

LillQvik

LillQvik är ett redskap för att stabilisera och fixera benbrott hos barn från
c:a 3-12 år

Till produkten

Qvikselen

Dragselen används vid sträck/traktion, vid frakturer på benet. Minskar risken för sekundärskador.

Till produkten

Qviktrak

Nätt och smidig sträckskena för brott på ena eller bägge lårben inkl lårbenshalsen

Till produkten

Vill du veta mer?

Vår förhoppning är att Du skall kunna hitta den information som Du söker via vår hemsida, men vill du veta mer om våra produkter så är du välkommen att kontakta oss.